Chợt mưa giữa phố Tràng Tiền
Nhà cao chẳng có mái hiên trú nhờ
Ướt người, ướt cả bài thơ
Ướt luôn cả nỗi mong chờ trao em

Ướt người, ướt cả bài thơ, ướt luôn cả nỗi mong chờ trao em (Ảnh: Pinterest)

Đâu cõi phận, đâu đường duyên?
Thơ đi sao chẳng tới miền thầm mơ
Chiều lạnh gió, sáng giá mưa
Biết đâu lửa ấm mà hơ nỗi niềm

Chiều lạnh gió, sáng giá mưa, biết đâu lửa ấm mà hơ nỗi niềm (Ảnh: toplist.vn)

Tìm em, tìm em, tìm em
Quẩn quanh như cuộc ú tim trong đời
Đường mưa qua phố ngưng rồi
Sao mưa ở cõi lòng người chẳng ngưng?…

Quang Chuyền