Gia Cát Lượng dùng binh lấy tín làm gốc

Văn hóa 30/06/16, 07:47

Gia Cát Lượng là nhà quân sự, mưu lược nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông còn được biết đến là người nổi tiếng dùng binh lấy tín làm gốc. Dưới đây là một câu chuyện về Gia Cát Lượng giữ chữ tín khiến vạn binh sĩ vô cùng cảm ...

End of content

No more pages to load