‘Tứ đại quân tử’ nổi tiếng thời Chiến Quốc

Văn hóa 22/06/16, 08:28

Thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa xuất hiện rất nhiều nhân tài. Đây cũng là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Hoa đồng thời xuất hiện "tứ đại quân tử" nổi tiếng. Vậy "tứ đại quân tử" nổi ...

Vua Lê Thánh Tông vi hành chống tham nhũng

Văn hóa 29/08/15, 11:39

Tham nhũng ở Việt Nam ngày càng lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm, hoành hành khắp tất cả lĩnh vực trong cuộc sống, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã thừa nhận rằng: “Giờ ở nhà đi ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng ...

End of content

No more pages to load