Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam có tới 26 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 nhóm đạt giá trị tới trên 10 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết những mặt hàng mang về lượng ngoại tệ nhiều nhất cho Việt Nam gồm điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm linh kiện điện tử; giầy dép, và máy móc thiết bị phụ tùng.

Điện thoại, linh kiện

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 36,79 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam trong 10 tháng là EU, UAE, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Dệt may

Xuất khẩu hàng dệt may trong 10 tháng 2017 đạt 21,43 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong những thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam, Mỹ đứng đầu với 10,2 tỷ USD (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước), tiếp đến là EU với 3,06 tỷ USD (tăng 5,7%), Nhật Bản với 2,52 tỷ USD (tăng 6%), Hàn Quốc với 2,34 tỷ USD (tăng 12,2%).

Máy vi tính, sản phẩm điện tử

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 10 tháng đạt 21,06 tỷ USD, tăng mạnh 39,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu nhóm sản phẩm này từ Việt Nam là Trung Quốc, EU và Mỹ.

Giầy dép

Kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 11,82 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng giầy dép của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường như Mỹ với kim ngạch 4,17 tỷ USD (tăng 13,7%), thị trường EU với 3,71 tỷ USD (tăng 10,5%), Trung Quốc với 929 triệu USD (tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước).

Máy móc, phụ tùng

Xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác trong 10 tháng đạt 10,44 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng này chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường như Mỹ với 2,01 tỷ USD (tăng 16,8%), Nhật Bản với 1,41 tỷ USD (tăng 10%), EU với 1,49 tỷ USD (tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước).

Có thể thấy rằng Mỹ và EU đều có mặt trong số các thị trường nhập khẩu nhiều nhất đối với 5 nhóm hàng trên của Việt Nam.

Số liệu cho thấy 26 nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD đạt tổng giá trị xuất khẩu 157,3 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch của cả nước.

Minh Tuệ