Dưới đây là những thành ngữ nói về thế giới tự nhiên rất hay dùng trong cuộc sống. Nếu chỉ đọc chữ nghĩa bề mặt, bạn sẽ bất ngờ trước ý nghĩa của nó đấy!

1. As cold as stone

Về nghĩa đen, thành ngữ được dịch là: Lạnh như đá, nó có ngụ ý rằng rất lạnh. Khi miêu tả một người “as cold as stone”, nghĩa là gương mặt họ lạnh lùng, vô cảm.

Ví dụ:

When Peter heard the news, he was as cold as stone.

Khi Peter nghe tin, anh ấy chả có cảm xúc gì.

2. Raining cats and dogs

Khi nghe ai đó nói “it’s raining cats and dogs’’, bạn có thể đoán được là trời mưa rất to đấy, đừng quên mang theo ô hay áo mưa của bạn nhé.

Ví dụ:

Don’t forget to take your umbrella – it’s raining cats and dogs out there.

Đừng quên mang ô nhé – Trời sẽ mưa rất to đấy.

2. Drop in the ocean

Câu này tương đương với câu: Hạt muối bỏ bể mà người Việt hay nói, muốn nhắc đến những thứ không có ảnh hưởng nhiều đến điều gì đó.

Ví dụ:

My opinion about this problem was just a drop in the ocean.

Ý kiến của tôi về vấn đề này có đáng kể gì đâu.

2. Hold your horses

Có lẽ thành ngữ này bắt nguồn từ chiến trận, khi vị tướng ra lệnh cho quân lính hãy bình tĩnh kìm cương ngựa lại để đợi. Khi nghe ai đó nói câu này, có nghĩa rằng họ đang yêu cầu bạn làm chậm, và xem xét lại trước khi hành động.

Ví dụ:

Just hold your horses, John. Think twice before making decision.

Bình tĩnh lại đi John. Cần suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

3. Under the weather

Nếu một ngày bạn cảm thấy không tốt, bạn có thể thể hiện bằng tiếng Anh của bạn và nói ‘’I am feeling under the weather” có nghĩa là bạn đang cảm thấy bị ốm.

Ví dụ:

She is feeling a bit under the weather. She stayed up so late last night.

Cô ấy đang cảm thấy mệt. Cô ấy đã thức rất khuya vào tối qua.

4. When pigs fly

Image result for when pig fly
(Ảnh: lambiase.net)

Về nghĩa từng chữ, câu này dịch ra rất hài hước: Khi con lợn biết bay. Nếu ai đó nói rằng ‘’I’ll do it when pigs fly’’ (Tạm dịch: tôi sẽ làm điều đó khi lợn biết bay), nó thực sự có nghĩa là họ sẽ không bao giờ làm điều đó đâu.

Ví dụ:

Rose: I will get up early tomorrow to do morning exercise.

Tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai tập thể dục.

David: When pigs fly.

Chả bao giờ có chuyện ấy đâu.

5. Over the moon

Nếu bạn cảm thấy “Over the moon” (trên mặt trăng), nghĩa là bạn đang rất hạnh phúc và sung sướng.

Ví dụ:

I was over the moon when I passed the final exam.

Tôi đã vô cùng sung sướng khi qua được kỳ thi cuối kỳ.

6. Till the cows come home

Khi nhắc đến bò, người ta liên tưởng đến sự lang thang, chậm chạp. Nếu ai đó muốn nói bằng tiếng Anh rằng một người nào đó làm việc gì chậm hoặc quá lâu, mất nhiều thời gian, họ có thể sử dụng thành ngữ này.

Ví dụ:

I don’t want to sit here and argue with you till the cows come home.

Tôi không muốn ngồi đây và tranh luận với bạn quá lâu đâu.

7. (have) a mountain to climb

Chúng ta sẽ dùng thành ngữ này để diễn tả công việc, nhiệm vụ nào cần làm rất khó khăn.

Ví dụ:

He has a mountain to climb in persuading his parents that he can do it.

Anh ấy rất khó thuyết phục được bố mẹ rằng anh ấy có thể làm việc đó.

8. It is like herding frogs

Hãy tưởng tượng khó khăn thế nào nếu có hàng trăm con ếch ở trong cùng một không gian. Bạn có thể hình dung ra sự hỗn loạn? Cách diễn đạt này có nghĩa là một hành động rất phức tạp, hỗn loạn hoặc gần như không thể kiểm soát.

Ví dụ:

Trying to get everybody to cooperate is like herding frogs.

Cố gắng khiến mọi người hợp tác thật là phức tạp hỗn loạn.

9. Many moons ago

Cụm từ này có nghĩa là rất lâu về trước, tương tự “a long time ago”.

Ví dụ:

I used to be a singer, many moons ago.

Tôi từng là một ca sĩ rất nhiều năm về trước.

10. Every rose has its thorn

Related image
(Ảnh: medium.com)

Đây là một câu nói nổi tiếng để nhắc nhở con người rằng: không ai là hoàn hảo cả. Hoa hồng đẹp và thanh lịch, nhưng chúng lại có gai. Và cũng giống như hoa hồng, có những điều rất tốt đẹp nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều điểm không hoàn thiện.

Ví dụ:

Don’t be hoity-toity! Every rose has its thorn.

Đừng có kiêu căng thế! Đóa hồng nào cũng có gai đấy.

Trúc Mai – Thiện Nhân