10 thành ngữ tiếng Anh với Cold

Học tiếng Anh 02/02/18, 17:42

Chúng ta cùng học các thành ngữ thú vị có nguồn gốc từ “cold” nhé. 1. To leave somebody out in the cold Khi lạnh nhạt, phớt lờ ai đó thì dùng thành ngữ này. Ví dụ: Don't keep ...

End of content

No more pages to load