Trong tiếng Anh, để chúc ai đó may mắn, ngoài cụm từ quen thuộc “Good luck”, chúng ta có thể dùng thành ngữ “Break a leg”.

Nghĩa đen: Gãy một chân

Nghĩa bóng: Chúc bạn may mắn nhé! / Chúc bạn diễn tốt nhé!

Nguồn gốc của câu thành ngữ:

Thành ngữ này xuất phát từ giới nghệ sĩ hơn 80 năm về trước. Khi lên sân khấu, người thân và bạn bè muốn dành tặng họ những lời khích lệ, chúc may mắn. Nhưng vì sợ xui nên người chúc sẽ nói điều ngược lại, như bị gãy một chân chẳng hạn.

Cách dùng:

“Break a leg” dùng cho các trường hợp trịnh trọng, đơn giản, lịch sự hay đời thường đều được. Đối tượng của nó cũng rất phong phú, có thể dùng cho cả người nhỏ tuổi hơn mình hay thậm chí cả người chức vụ cao hơn như sếp.

Ví dụ:

Hey Peter, break a leg in your English speaking test!

Chúc cậu may mắn trong cuộc thi nói tiếng Anh nhé Peter!

Play well, John! Break a leg!

Chơi tốt nhé John!

Một lưu ý nhỏ khi dùng thành ngữ này là hãy nói như một câu đơn. Nếu nói: I hope you will break a leg thì chính là đang chúc người khác gãy chân.

Break a leg - Thành ngữ dùng để chúc may mắn
Break a leg: Chúc may mắn (Ảnh: Kênh 14)

Ngoài “break a leg”, chúng ta còn có thành ngữ độc đáo khác để chúc người khác may mắn như: Knock them dead.

Thiện Nhân

Từ Khóa: