Chắc là uẩn ức gì đây

Mỗi năm chỉ có

vài ngày gặp nhau

Hạt buồn – lúc chậm, lúc mau

Sụt sùi

cảnh vợ chồng Ngâu đến giờ.

Hạt buồn - lúc chậm, lúc mau / Sụt sùi cảnh vợ chồng Ngâu đến giờ.
Hạt buồn – lúc chậm, lúc mau / Sụt sùi cảnh vợ chồng Ngâu đến giờ.

Bao nhiêu đôi lứa tìm về

Mùa thu làm chứng lời thề yêu thương

Sao người cứ mãi tha phương

Gặp nhau chỉ để mưa tuôn.

Nát lòng!

Trời còn giữ những hiểu lầm

Làm sao hết chuyện

vợ chồng li tan.

Trời còn giữ thói hiểu lầm / Làm sao hết chuyện vợ chồng li tan.
Trời còn giữ những hiểu lầm / Làm sao hết chuyện vợ chồng li tan.

 

Xem thêm: