Đà Lạt hoa vừa nở
Trong hồn ta sớm nay
Đà Lạt thông còn mọc
Chờ ta sau ngàn cây

Chiều đã từng than thở
Nơi xanh xao hồ đầy
Rừng vẫn nghe thông trúc
Tuyền Lâm theo gió mây

Đà Lạt hoa vừa nở, trong hồn ta sớm nay (Ảnh: lipscosme.com)

Lên núi gặp Thiền viện
Vào rừng hóa thông reo
Trúc Lâm mong gặp Phật
Hiện lên trong ráng chiều

Mây bồ đề rủ xuống
Trong tâm người hành hương
Gió bồ đề đến nhắc
Trong hồi kinh luân thường

Gió bồ đề đến nhắc, trong hồi kinh luân thường (Ảnh: homatour.com)

Đà Lạt như vừa ngủ
Giữa núi đồi bình yên
Đà Lạt như còn thức
Dưới mưa dài bao đêm

Đà Lạt bao dốc phố
Quanh co trong sương đầy
Chờ ta hoa cúc tím
Trong sương nghe hao gầy.

Việt Chiến

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||8d5a9c0d1__

Xem thêm: