Trúc Lâm mong gặp Phật, hiện lên trong ráng chiều…

Nghệ thuật 19/04/19, 15:00

Đà Lạt hoa vừa nở Trong hồn ta sớm nay Đà Lạt thông còn mọc Chờ ta sau ngàn cây Chiều đã từng than thở Nơi xanh xao hồ đầy Rừng vẫn nghe thông trúc Tuyền Lâm theo gió mây Lên núi gặp Thiền viện Vào rừng hóa thông reo Trúc Lâm mong gặp Phật Hiện lên trong ráng chiều Mây bồ ...

End of content

No more pages to load