Mưa nghiêng cả đêm dài

Giấc đâu còn mộng mị?

Hoa nào rơi lặng lẽ

Tỉnh ra ai biết ai?

Mưa nghiêng cả đêm dài. Giấc đâu còn mộng mị?

Ngày cũ thoi đưa nỗi đoạn trường

Nhân sinh như mộng lắm vấn vương

Chân còn ngán nỗi đường vạn dặm

Nghìn năm thơ thẩn kiếp tha hương.

Chân còn ngán nỗi đường vạn dặm. Nghìn năm thơ thẩn kiếp tha hương.

Thuyền không dưới bãi trăng dầu dãi

Ngư phủ xếp buồm nhớ gió sương

Liễu xanh cuối xóm im lìm rủ

Chim ngẩn ngơ bay lạc mấy đường.

Thuyền không dưới bãi trăng dầu dãi. Ngư phủ xếp buồm nhớ gió sương

Bến thu nước quạnh hơi lau lách

Giang Châu tư mã lệ đầy khăn

Tì bà vẳng vẳng âm cầm sắt

Tiệc hoa mà nước mắt dâng tràn.

Tì bà vẳng vẳng âm cầm sắt. Tiệc hoa mà nước mắt dâng tràn.

Nhớ thuở lòng chưa biết buồn vui

Êm đềm rủ xuống tháng ngày trôi

Hoa tàn rồi nở khinh mưa gió

Đêm thâu chẳng để chút ngậm ngùi.

Nhớ thuở lòng chưa biết buồn vui. Êm đềm rủ xuống tháng ngày trôi

Hoa rơi mấy độ người quên nhặt

Cánh cánh bay bay mộng bướm vàng

Trong cõi vô thường bao tất bật

Ta là hạt bụi nhuốm trần gian…

Trong cõi vô thường bao tất bật. Ta là hạt bụi nhuốm trần gian…

Văn Nhược