Trăng liềm nhợt nhạt
Cánh đồng ướt sương
Lúa vàng khua vang
Muôn ngàn tiếng chuông

Gió chạy lang thang
Châu chấu gảy càng
Nép trong kẽ lá
Tơ nhện trễ tràng

(Ảnh: vantho.net)

Vít cong bông cỏ
Trong vũng nước nhỏ
Đôi cá đuôi cờ
Đùa mãi không thôi

Xa tắp sông trôi
Chiều dâng không lời
Mây đi mải miết
Tưởng chừng tan hết
Theo dòng thời gian

(Ảnh:banhbaominh.com)

Niềm vui tĩnh lặng
Lòng không tơ vương
Trăng liềm ướt sương
Muôn ngàn tiếng chuông.

Duy Thông