Một nửa đi rồi còn một nửa
Lá vàng rơi ngoài cửa tháng ngày vơi
Một nửa anh đi đêm ở lại
Một nửa em dư lẹm cả chân trời

Một nửa đến một nửa đi vời vợi
Những cành thương nhánh nhớ tả tơi hoa
Một nửa hai ta tàn nắng hạ
Chiều chia xa vàng úa mảnh trăng già

Một nửa đến như ngẫu nhiên từng đến
Một nửa đi cũng là lẽ tất nhiên
Đời vô thường vốn đương nhiên em ạ
Nên trở về chân lý sáng đời ta…

Clip hay: Triệu đoá hồng – Câu chuyện tình yêu bất hủ

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__