Dân gian thường nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tu luyện là buông bỏ nhân tâm, những bản tính xấu trong con người ta như tập tranh đấu, đố kỵ, khoe khoang, oán hận,… Trong xã hội mê hoặc này, cái xấu cái tốt đảo lộn, tu luyện là điều vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhưng với ai đã thấu hiểu kiếp nhân sinh và, một lòng tu đạo với tâm kiên định, thì sẽ vượt qua…

Đường về còn xa lắm
Có mấy ai tỏ tường?
Một lòng tu kiên định
Hồng trần chẳng vấn vương

Trải qua bao kiếp nạn
Tâm vẫn sáng như gương
Những đệ tử Đại Pháp
Chân chính và can trường

Những đệ tử Đại Pháp / Chân chính và can trường (Ảnh: dongtuyen.com)

Xưa sợ khổ, sợ khó
Nay thấy chẳng nề hà
Thuyền khổ chở theo đức
Công trụ vượt thiên hà

Vinh nhục trong cuộc đời
Chỉ như mây khói trôi
Tĩnh tại tâm tu đạo
Phật quang chiếu sáng ngời

Hy vọng

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds