Khi nhân tâm của con người bại hoại
Đạo đức trượt dài, suy thoái lên ngôi
Nghiệp lực lớn, sóng dìm sâu nhân loại
Ôn dịch lan như biển dữ tất nhiên

Luật nhân quả thủy triều dâng điều chỉnh
Cuốn ác tâm, ác đức khỏi thế gian?
Và thức tỉnh con người trong đại nạn
Phải đổi thay để cứu tính mạng mình?

Trời an bài trừng phạt nhưng hiếu sinh
Sẽ tha thứ cho những ai quay lại?
Xin cầu Ngài bằng chân thành sợ hãi
Lỗi chúng sinh chất thành núi nhân tai!

Xin cầu nguyện trước Thánh Thần vĩ đại
Hãy cho qua kiếp nạn dịch lần này!
Những cái chết mở mắt cho nhân loại
Đạo đức tàn, tận thế tới đây ngay…

Clip hay: Người thực sự thiện lương không cần xem phong thuỷ

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Từ Khóa: