Có bà lão áo the thâm, tóc trắng
Răng nhuộm đen chiếc mất, chiếc còn
Theo nhịp mõ, bước lên chùa: Mô Phật!
Nắm hương hồng một sắc ước mong…

Có bà lão áo the thâm, tóc trắng, răng nhuộm đen chiếc mất, chiếc còn (Ảnh: lamitech.com)

Đi theo sau ba bốn đứa bé con
Níu vạt áo, lon ton hớn hở
A di mô đà Phật, tôi cầu
Cho nước non thanh bình, hết khổ…

A di mô đà Phật, tôi cầu, cho nước non thanh bình, hết khổ… (Ảnh: sharetify.com)

A di mô đà Phật, tôi cầu
Cho cháu con muôn đời hết nợ…
Có bà lão thắp nhang trong ráng đỏ
Vọng Cung chiều, lơ lửng tiếng chuông khua…

Nguyễn Quốc Văn

Xem thêm: