Ngày mẹ mất 
đất cùng trời nghiêng ngả
Hóa ra mình 
vẫn là đứa trẻ con

Rồi ta biết 
Mình phải thành người lớn
Gánh gia đình 
và cả gánh nước non

Rồi ta biết 
Mẹ tan vào trời đất 
Thiên giới xa
Mẹ thương đợi chờ con...

Clip ý nghĩa: Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt để dành phúc phận cho

videoinfo__video3.dkn.tv||164c40544__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: