Thu về gió lạnh đã đem theo,
Mấy lá vàng rơi, những buổi chiều
Vi vút rừng thông như thầm bảo:
“Hà thành anh lạnh biết bao nhiêu!”

Thu về gió lạnh đã đem theo, mấy lá vàng rơi, những buổi chiều (Nguồn ảnh: picssr.com)

Vội vã tìm mua mấy cuộn len
Em đan mê mải suốt ngày đêm
Nhiều hôm bài học chưa làu thuộc
Em chẳng vì đan thấy bực phiền

Nhiều hôm bài học chưa làu thuộc, em chẳng vì đan thấy bực phiền (Nguồn ảnh: 500px.com)

Chiếc áo len tuy chẳng đẹp nhiều,
Và không ngừa lạnh được bao nhiêu,
Nhưng anh hẳn biết rằng em gửi,
Vào đây tất cả “tấm tình yêu”.

Nhưng anh hẳn biết rằng em gửi, vào đây tất cả “tấm tình yêu”. (Nguồn ảnh: 500px.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||934c91518__

Ad will display in 09 seconds