Vững tay chèo nhé! Sóng còn xô
Đừng tách nhau ra, lạc bến bờ
Nghìn năm vạn thuở trong phút chốc
Tĩnh như thu thủy hóa hư vô

Thế cuộc xoay vần như phù vân
Khổ đau, vui sướng tựa bụi trần
Trăm năm còn lại mồ phơi xác
Vạn kiếp bi thương một kiếp Thần.

Vững tay chèo nhé! Sóng còn xô, đừng tách nhau ra, lạc bến bờ (Nguồn ảnh: Pinterest)

Mênh mang sống núi cát bụi bay
Ta cớ vì sao đến nơi này
Đừng quên thệ ước trong tiền kiếp
Chờ ngày đứng giữa đất trời đây

Hạo kiếp còn trong một phút này
Mười năm sướng khổ chỉ phút giây
Ngẩng đầu cười với phong và nguyệt
Sao chẳng can tâm giễu gió mây?

Hạo kiếp còn trong một phút này, mười năm sướng khổ chỉ phút giây (Nguồn ảnh: vnbay.net)

Tinh tấn! Tinh tấn! Tinh tấn lên
Tu tâm, đoạn trước sinh tử phiền
Ôm thêm chí khí cùng hoàn vũ
Sóng ư? Đâu đáng một văn tiền.

Ôm thêm chí khí cùng hoàn vũ, sóng ư? Đâu đáng một văn tiền. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Vạn Lý Khách