Một người
Vừa giã biệt người
Thành giọt sao
Khuất cuối trời xa xăm

Một đời
Chuyện khóc cười
Chân tự đứng dậy
Tự nằm xuống thôi

Thành giọt sao, khuất cuối trời xa xăm (Ảnh: Pinterest)

Một người
Giã biệt một người
Hai người
Ra khỏi cuộc đời của nhau

Ba đắm đuối
Bảy thương đau
Lọc thật trong
Để kẻ sau trọn tình

Lọc thật trong, để kẻ sau trọn tình (Ảnh: pikove.com)

Sinh ra
Đã giã biệt mình
Ngại chi
Giã biệt tử sinh kiếp người

Sinh ra
Biết khóc trước cười
Trái ngang giã biệt
Để trời phục sinh…

Clip ý nghĩa: 

videoinfo__video3.dkn.tv||c30198093__

Ad will display in 09 seconds