Tháng mười tắt gió chẳng heo may
Hoa tàn hoa nở cuộc tỉnh say
Đường về thu cứ thênh thang hát
Có kẻ vô tình quên lá bay

Tháng mười tắt gió chẳng heo may, hoa tàn hoa nở cuộc tỉnh say (Nguồn ảnh: kyyeusaigon.com)

Có kẻ vô tình quên lá bay
Thu đi, thu đến mặc heo may
Hoa tàn hoa nở bao người hát
Ta đến nơi này chỉ phút giây!

Hoa tàn hoa nở bao người hát, ta đến nơi này chỉ phút giây! (Nguồn ảnh: bbs.voc)

Ta đến nơi này chỉ phút giây
Thế nhân mê đắm cuộc tỉnh say
Đường về thu vẫn thênh thang hát
Lối Đạo hồi thăng Chính niệm này.

Đường Văn

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8638f66c8__

Ad will display in 09 seconds