Đầu sáng nằm mơ thấy
Cha mẹ trên cao xanh
Ấm cả bao la lạnh

Giữa trưa mơ thấy rõ
Bạn bè xưa đã già
Tóc như mây như gió

Cuối chiều mơ duyên nợ
Chồng vợ thành người yêu

Nửa đêm mơ trong nhớ
Dáng ai ngang đời ta
Những mối tình thiên cổ

Ảnh: Đọt chuối non

Giấc mơ mờ bến đỗ
Giấc mơ neo tình đời
Giấc mơ như là có
Giấc mơ như là không

Giấc mơ như là thực
Giấc mơ như là hư
Giấc mơ như là gợi
Đời ngắn hơn giấc mơ…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9cbeafb__