Đừng giấu đêm vào mắt
Giữa mải miết tháng ngày
Giấc mơ còn tím ngắt
Khép hờ trên tán cây

Nỗi buồn không tên tuổi
Sinh ra từ vực sâu
Một hôm trên đỉnh nắng
Tan như thể đêm màu

Đọc thêm: Bé con của mẹ

Tác giả: Lục Diệu

Từ Khóa: