Đêm đổ dần vào nắng
Cho ngày dịu oi nồng
Nghỉ ngơi đôi chân mỏi
Suốt ngày dài ruổi rong

Yên tĩnh vầng trăng sáng
Thao thức gió rong chơi
Có gì vừa vụn vỡ
Hay là đêm trong tôi?

Buồn lặng như vết nứt
Em nhớ thả vào sương
Đừng cất trong mi mắt
Ứa ra nơi gối hồng

Thương mình đi em ạ
Đêm tàn là ban mai
Cớ chi mang sầu muộn
Nén trong tiếng thở dài

Tác giả: Lục Diệu

Từ Khóa: