Đệ nhất danh sáo Lý Mô bất ngờ gặp cao nhân

Văn hóa 20/12/23, 06:48

Đệ nhất danh sáo bất ngờ đụng cao thủ, chỉ nhìn bề ngoài thô tháo, sao có thể phân biệt được cao nhân? Trong cuốn “Quốc sử bổ” (còn gọi là “Phụ lục sử nhà Đường”) do Lý Triệu đời Đường viết: “Mô thổi sáo thiên hạ đệ nhất”. Chữ "Mô" ...

End of content

No more pages to load