Cảnh tượng tại không gian khác sau khi phá thai

Nhân quả báo ứng 16/05/20, 15:30

Đa số mọi người đều biết rằng phá thai là không tốt, nhưng lại không hiểu rằng đó là một tội ác nghiêm trọng. Người ta phá thai vì có nỗi khổ riêng, nhưng biết đâu, quyết định này của họ sẽ khiến một sinh mệnh phải chịu khổ cùng ...

Người Thiện tuy còn sống tên đã ở Đế đình, kẻ ác không đợi chết án đã thành ở Địa phủ

Nhân quả báo ứng 02/04/20, 11:00

Chuyện một Nho sinh thời nhà Trần ở Hải Dương, cho thấy đạo lý bất dịch: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, lưới trời thênh thang, thưa nhưng chẳng lọt. Được mệnh danh là “Thiên cổ kỳ bút”, Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ (sống vào khoảng thế ...

Chữ Chân-Thiện-Nhẫn mang đầy phúc âm

Nghệ thuật 11/02/20, 11:29

'Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa'...(*) Lời xưa thâm thúy chăng là Hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời? Phúc phận ấy nhờ người tích Thiện Phường gian tham xảo biện nào hay Cổ nhân vẫn nói câu này: Đời cha ăn mặn, con xoay khát vòng Lại ngẫm ...

End of content

No more pages to load