Mối quan hệ lành mạnh, quý ở chỗ không toan tính

Nhân sinh cảm ngộ 28/02/18, 08:00

Có câu nói rằng: "Mức độ cao thấp của cuộc sống không phải là bạn nhìn thấy rõ bao nhiêu việc, mà là bạn xem nhẹ được bao nhiêu việc". Trong đó quan trọng nhất là bốn điểm này: Không tính toán trên những việc tồi tệ, không tính toán với ...

Vì sao người xưa dạy: Họa từ miệng ra?

Nhân sinh cảm ngộ 22/02/18, 06:30

Cổ nhân thường dạy: “Bệnh từ miệng vào - Họa từ miệng ra”, một người số mệnh có tốt hay không chỉ cần anh ta mở miệng là có thể biết. Do vậy khẩu nghiệp rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.  Những việc làm tổn đức cả trong cuộc ...

End of content

No more pages to load