Đi lễ chùa ta cầu xin điều chi?

Nghệ thuật 17/04/18, 08:49

Đi chùa ta cầu xin điều chi? Được, mất ta quản để làm gì? Sống tốt thì sẽ được phúc báo Hành ác, tai nạn đuổi không đi! Chân lý muôn đời là vẫn thế Đức ...

End of content

No more pages to load