Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời

Nhân sinh cảm ngộ 30/06/18, 06:27

Cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần phải so cao thấp? Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Giữa tâm hồn với tâm hồn, thêm một phần bao dung sẽ bớt một phần tranh đấu. Tâm rộng bao nhiêu, niềm vui bấy ...

End of content

No more pages to load