Tào Tháo thống lĩnh một đội quân nguy hiểm bậc nhất nhưng ít được biết đến thời Tam Quốc

Câu chuyện lịch sử 19/06/20, 17:30

Thời Tam Quốc có một đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhưng lại ít được lưu truyền trong sử sách. Đội quân ấy đã lập được nhiều công lớn trong cuộc chiến Nam Bì, Quan Độ, chiến thắng được đội quân hùng mạnh “Tây Lương thiết kỵ”. Thời Tam Quốc, các ...

Có một Đường Tăng khác trong lịch sử: Không có Tôn Ngộ Không phò tá, suýt bị đạo tặc hại mạng

Tín ngưỡng Thần Phật 11/06/20, 17:30

Câu chuyện Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh được nhắc đến trong cả "Cựu Đường Thư" và "Tân Đường Thư", nhưng hầu hết đều vô cùng giản lược. Mặc dù vậy, những trải nghiệm chân thật và đầy đủ nhất về hành trình sang Tây Trúc đã được chính Huyền ...

End of content

No more pages to load