Theo ước tính của Aaron Brown, AQR Capital Management, hiện tại có khoảng 1.000 người sở hữu 40% tổng lượng bitcoin trên toàn cầu, với trung bình khoảng 105,6 triệu USD mỗi người.

Với thống kê như vậy có nghĩa là 1.000 người đó có khả năng ảnh hưởng lớn đến giá cả và sự phát triển của đồng tiền ảo này. Đó là rủi ro tiềm ẩn nhiều hơn về giá trị của bitcoin, loại tiền không dựa trên bất kỳ tài sản cơ sở nào, mà phần lớn là do tâm lý của con người.

Ari Paul, đồng sáng lập BlockTower Capital và là cựu giám đốc đầu tư của Đại học Chicago cho biết: “Cũng giống như ở bất kỳ loại tài sản nào, chủ sở hữu cá nhân lớn hoặc chủ thể có tổ chức lớn có thể tham gia vào việc thao túng giá cả.

Có thể có một vài người trong số những chủ sở hữu đã quen biết nhau, từ lúc đồng tiền bitcoin mới được hình thành với ít người tham gia hơn, và sự khai thác cũng diễn ra dễ dàng hơn.

Như các thông tin có được về người được gọi là “cha đẻ của bitcoin”, Satoshi Nakamoto, ông đã bắt đầu khai thác mỏ bitcoin khi phần mềm khai thác các đồng tiền này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009. Một tài khoản có thể chứa khoảng 980.000 bitcoin, trị giá khoảng 15,2 tỷ USD. Đó là khoảng 5% của tổng số tất cả các bitcoin hiện đang lưu hành.

Trong khi đó, bởi vì bitcoin là loại hình rất mới, các nhà chức trách vẫn đang phân vân và lúng túng về cách quản lý. Điều đó có nghĩa, không giống như chứng khoán, các nhà đầu tư lớn hiện nay không phải tiết lộ quyền sở hữu bitcoin của họ để làm cơ sở nữa.

Thành Đồng