Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Rất nhiều yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng để mong được trường sinh bất lão. Kỳ thực là hoàn toàn sai lầm!

All demons thought that eating Tang Xuanzang’s flesh would bring them longevity. Nothing could be more erroneous than that.

Ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, thực ra là hoàn toàn sai lầm.

Demons can eat ordinary people, like animals. The demons thought that if they ate the Tang Monk’s flesh it could bring them longevity because the Tang Monk had been a good person and a cultivator for ten lifetimes. If they really had eaten his flesh, the consequence would have been very serious. Since Tang Monk came down to this world with a major mission, he was about to obtain the right fruit. When demons disturb the Gods’ arrangements, they are committing suicide for sure.

  • If S had PII, S would have pII: Nếu … thì … (Câu điều kiện loại 3, giả thiết cho hành động không có thật trong quá khứ)
Yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão (Ảnh: Soha)

Yêu tinh ăn thịt người bình thường thì cũng như người ăn động vật vậy. Sở dĩ yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng là vì cho rằng có thể trường sinh bất lão, vì Đường Tăng là người tốt đã tu hành đã mười đời. Nếu như thật sự ăn thịt Đường Tăng, thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì Đường Tăng gánh vác sứ mệnh từ chúng Thần, mà tự thân cũng thành tựu Phật quả. Yêu tinh can nhiễu an bài của chúng Thần, kết quả nhất định tự tìm đường tử.

Mai Vy (Tổng hợp)