Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Tang Xuanzang encountered several Tree demons in Wu Xian Temple.

Tại Mộc Tiên Am, núi Kinh Cúc, Đường Tăng gặp phải mấy thứ cây thành tinh.

Plants or animals that have accumulated intelligence and then turn into demons are nothing new. However, they cannot compare with cultivators. No matter how long they have lived and how many abilities they have, they are not cultivating. They just happened to acquire some intelligence from the universe.

  • compare with: so sánh với
  • No matter how + adj: cho dù …

Thực vật hay thực vật đắc được linh khí của đất trời và từ đó thành tinh là điều không có gì mới. Tuy nhiên, chúng không thể so được với người tu luyện. Dù đã sống được bao nhiêu năm, bản sự nhiều đến mấy thì chúng đều không thuộc về tu luyện. Chúng chỉ là nhờ gặp được linh khí của trời đất mà thôi.

Nhân vật Hạnh Tiên trong Tây Du Ký (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

In Journey to the West, there is a distinct difference in attitude towards human beings and demons. The life and death of a human being is decided by cause and effect. When you take someone’s life, it is killing. That is totally prohibited but, if you encounter a demon, you need to totally eliminate it.

  • cause and effect: luật nhân quả
  • need to V: cần phải làm gì

Trong Tây Du Ký, thái độ đối với người và yêu là khác biệt rất rõ. Sinh tử con người do nhân quả báo ứng quyết định. Hễ đánh chết người thì chính là sát sinh. Điều đó quyết không cho phép; nhưng đối với yêu ma, thì nhất định phải diệt trừ.

“It is difficult to have a human body, difficult to be born in China, and also difficult to obtain the Fa. Whoever can have all three of  these conditions met is the most fortunate human being”.

  • It be adj to V: miêu tả trạng thái khi làm gì (cấu trúc chủ ngữ giả)

“Thân người khó được,
Trung Thổ khó sinh,
Chính Pháp khó gặp,
Được cả ba điều,
May mắn lắm thay”

Tang Xuanzang read this poem in in Wu Xian Temple. It had deep inner meaning. China was called the Divine Land and nowadays, many people don’t understand.

Bài thơ này Đường Tăng ngâm trong Mộc Tiên Am. Nó ẩn chứa nội hàm sâu sắc. Trung Quốc được gọi là “Thần Châu” và ngày nay nhiều người không không hiểu được điều đó.

Lam Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: Ca khúc Hà tất Tây Thiên vạn lý dao

videoinfo__video2.dkn.tv||073b427af__