Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Tình tiết “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” gây ấn tượng với nhiều người xem và ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.

“Battling with the White-Bone Demon three times” is the way to make sure cultivators will not be confused by sentimentality in this world.

Age, gender, body type, face, nationality, language, like, dislike, and habits: all of these are attributes that people see in others. These are not the same attributes seen by the eyes of the Gods. In religions, everything that manifests in this world is an illusion.

  • make sure: đảm bảo
  • illusion: ảo tưởng, ảo ảnh

“Ba lần đánh Bạch Cốt tinh” chính là đạo lý về nhận thức tu luyện con người chân chính, không bị mê hoặc bởi tình cảm con người nơi thế gian.

Tuổi tác, giới tính, hình dáng, dung mạo, quốc tịch, ngôn ngữ, năng lực, sở thích, phong tục tập quán v.v.. đều không phải là tự kỷ chân chính của cá nhân đó. Những thuộc tính này của con người được nhìn nhận bởi con người, nhưng chúng không phải là những thuộc tính được nhìn nhận bởi Thần. Tôn giáo giảng thế gian nhân loại là giả tượng, kỳ thực đã bao hàm vấn đề ở tất cả các phương diện, chỉ có người chân chính tu luyện mới có thể loại trừ giả tượng.

Bạch Cốt Tinh – Nữ yêu quái mạnh trong Tây Du Ký (Ảnh: Soha)

Besides the main spirit, human beings also have assistant spirits. Some say that Tang Xuangzang represents a person’s main spirit and the disciples represent the assistant spirits. Sometimes assistant spirits can do some good and the main spirit may not always be very clearheaded. Just like Tang Xuanzang chased away Sun Wukong when he used ordinary person’s reasoning and could not tell right from wrong.

  • main spirit: chủ nguyên thần
  • assistant spirit: phó nguyên thần
  • tell A from B: phân biệt A với B

Ngoài ra trong đó còn có một mối quan hệ giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần. Có cách giải thích cho rằng, Đường Tăng chính là đại biểu cho chủ nguyên thần, các đồ đệ của ông là phó nguyên thần, có khi phó nguyên thần cũng khởi tác dụng, làm được như thế đôi khi mọi sự tốt đẹp sẽ đến! Nhưng khi chủ nguyên thần không minh bạch , cuối cùng thì thế gian nhân loại được xem là phản lý, không phân biệt được thiện ác, kết quả Tôn Ngộ Không bị đuổi đi.

Sư Phụ đuổi Tôn Ngộ Không đi (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

Con người phá mê là rất khó, chỉ khi được khai ngộ, chân tướng đại hiển, chính là lúc con người được giác ngộ, chính là Phật.

Lam Vy (Tổng hợp)