Cùng học tiếng Anh qua bức thư tỏ tình đầy thú vị và sáng tạo của chàng quản lý nhân sự dưới đây nhé!

To Juliet

Grade 7.0 S.M

Sub: Offer of love!

Dearest Ms Juliet,

I am very happy to inform you that,

I have fallen in love with you since the 14th of October (Saturday).

With reference to the meeting held between us on the 13th of Oct. at 1500 hrs, I would like to present myself as a prospective lover. Our love affair would be on probation for a period of three months and depending on compatibility, would be made permanent.

Of course, upon completion of probation, there will be continuous on the job training and performance appraisal schemes leading up to promotion from lover to spouse. The expenses incurred for coffee and entertainment would initially be shared equally between us.

Later, based on your performance, I might take up a larger share of the expenses. However I am broadminded enough to be taken care of, on your expense account.

I request you to kindly response within 30 days of receiving this letter, failing which, this offer would be cancelled without further notice and I shall be considering someone else. I would be happy, if you could forward this letter to your sister, if you do not wish to take up this offer.

Wish you all the best! Thanking you in anticipation,

Yours sincerely,

Romeo – HR Manager

Ảnh: dkn.tv

Dịch thư:

Gửi Juliet

Lớp 7.0 S.M

Đề thư: Thư mời yêu!

Juliet thân mến,

Tôi rất hạnh phúc thông báo với em rằng, tôi đã yêu em từ khi ngày 14 tháng Mười (ngày thứ 7).
Nó có liên quan tới buổi gặp gỡ giữa chúng ta lúc 15 giờ ngày 13, tháng Mười, tôi xin tự đề cử mình như một người yêu đầy triển vọng. Tình yêu của chúng ta sẽ được thử thách trong thời gian 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương thích mà có thể nó sẽ là vĩnh cửu.

Tất nhiên, sau khi hoàn tất thời gian thử thách, sẽ có các công việc được tiếp tục đào tạo và các kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện để có thể nâng cấp từ người yêu thành bạn đời. Chi phí cho cà phê và các dịch vụ giải trí thời gian đầu sẽ được chia đôi cho cả hai bên.

Cuối cùng, căn cứ vào sự thể hiện của em, tôi có thể sẵn sàng chi nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng rất phóng khoáng để có thể chăm sóc tài khoản chi phí của em. Rất mong em phản hồi lại trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thư này, nếu không thư mời này sẽ bị hủy mà không cần thông báo và tôi sẽ xem xét người khác. Tôi cũng sẽ rất vui nếu em chuyển thư này tới em gái của em nếu em không muốn nhận lời mời này.

Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!

Cảm ơn vì đã tham gia,

Thân ái,

Romeo – Quản lý nhân sự

Theo ESLBUZZ
Thiên Cầm (biên dịch)