Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh được tình huống tới trường hay cơ quan muộn hoặc muốn xin về sớm. Nếu đi học muộn và tiết đầu tiên của bạn là môn ngoại ngữ thì có lẽ việc nêu rõ lý do bằng tiếng Anh có thể khiến giáo viên dễ chấp thuận hơn vì sự cố gắng của bạn. Còn nếu bạn đi làm và sếp là người nước ngoài, bạn sẽ nói gì đây?

1. Xin lỗi trực tiếp vì tới muộn

– Sorry, I’m late. Traffic was unusually bad today.

Xin lỗi cô, em đi muộn. Giao thông hôm nay xấu bất thường.

– I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought.

Tôi thành thật xin lỗi vì việc đi trễ. Tôi phải chở vợ tôi đến cơ quan. Nó lâu hơn tôi nghĩ.

2. Nếu bạn đi làm muộn nhiều hơn 5 phút, bạn nên gọi cho người quản lý

– Hi Jack I’m going to be 30 minutes late today. My bike is having trouble this morning.

Chào ông Jack, hôm nay tôi xin đến muộn 30 phút. Sáng nay xe của tôi đang gặp vấn đề.

– Good morning, Mark. I’m getting stuck in traffic. I think there is an accident that is holding up traffic. I’m going to be a little late.

Gọi điện xin phép đi làm muộn (Ảnh: Mimzy)

Chào buổi sáng, Mark. Tôi đang kẹt xe. Tôi nghĩ là có một tai nạn xảy ra nên đường đi rất đông. Tôi sẽ đến muộn một chút nhé.

– Good morning, Ms Anna, my son was suffered a stomachache during last night. So, could you please allow my son to be an hour late? I will send you the leave application form later.

Chào cô Anna. Cả đêm qua con tôi bị đau bụng cả đêm nên chị có thể cho cháu đi muộn 1 giờ được không? Tôi sẽ gửi giấy phép sau.

3. Khi bạn dự định đi muộn từ trước, điều này sẽ dễ dàng hơn

– My daughter has been sick, so I’m going to take her to see the doctor tomorrow morning. Is it ok if i’m a little late? My appointment is at seven in the morning. So I’ll only be an hour late.

Con gái của tôi bị bệnh, vì vậy tôi sẽ đưa nó đến bác sĩ vào sáng mai. Tôi có thể đến muộn một chút được không? Tôi hẹn bác sĩ là 7 giờ sáng.

– I have a headache and I want to see the doctor tomorrow morning. Could I come a little bit late?

Tôi bị đau đầu và muốn đi gặp bác sĩ vào sáng mai. Nếu ông không phiền tôi có thể vào muộn 30 phút được không?

– My house is very far from my company. It takes me about 1 hour to get to there. However, I am going to take my Mom to the hospital tomorrow, could I come an hour late?

Nhà tôi ở rất xa công ty, tôi phải mất 1 tiếng để đến mà ngày mai tôi bận chở mẹ tôi đi bệnh viên nên tôi có thể đến muộn 1 giờ được không?

4. Mở rộng: Xin về sớm

Xin về sớm thường dễ hơn với việc xin đi muộn. Bạn có thể đưa ra một lý do hoặc có thể giải thích về một cuộc hẹn để xin về sớm

– I have to leave a little early today. Is this okay if I finish my work at home?

Hôm nay tôi xin về sớm một chút. Tôi sẽ hoàn thành công việc tại nhà được không?

– I have a terrible headache. Is this okay if I leave early today?

Em thấy đau đầu kinh khủng. Có được không nếu em về sớm hôm nay?

– I have an urgent work at home. Is it okay if I leave a little early?

Nhà em có việc xảy ra đột xuất nên em xin phép về sớm một chút được không?

Thiện Nhân (Tổng hợp)