Trong phần Tôn Ngộ Không thật và Tôn Ngộ Không giả của truyện Tây Du Ký, Ngọc Đế đã phải cho Lý Thiên Vương dùng kính chiếu yêu để phân biệt thật giả, kết quả cho thấy cả hai con khỉ đều là Tôn Ngộ Không thật. Pháp khí uy lực vậy vì sao vẫn không có tác dụng trong trường hợp này?

Tác giả Vân Đàm Phong Khinh trên trang Khán Trung Quốc đã đưa ra cách hiểu của mình, cũng là nói một tầng Pháp lý của vũ trụ ẩn sau những chi tiết giàu nội hàm của câu chuyện vốn ẩn chứa trong mình biết bao thiên cơ về việc tu hành.

Kính chiếu yêu không phân biệt được Ngộ Không thật giả

Trong Hồi 58 – Hai hành giả mờ Trời Đất, một tiếng Như Lai rõ chính tà, truyện Tây Du Ký có viết:

Các vị Thần sau khi không chống lại được, đành mở cửa thiên đình, chạy vào bẩm báo Ngọc Hoàng, Mã Nguyên Soái cùng 4 vị thiên sư Trương, Các, Hứa, Khưu bẩm báo: “Có hai con khỉ Tôn Ngộ Không dưới hạ giới xông vào cửa thiên đình, chúng đòi gặp Ngọc Hoàng”.

Không chờ được, hai con khỉ lao vào làm cho Ngọc Đế giật mình suýt rơi xuống ghế, Ngọc Đế hỏi: “Hai ngươi có việc gì mà lao vào thiên cung như vậy, các ngươi làm vậy là muốn tìm đến chỗ chết phải không!”. Đại Thánh nói: “Vạn Tuế! Vạn Tuế! Thần hôm nay mạo muội đến đây vì có việc thỉnh cầu, lần sau chắc chắn sẽ không dám như thế nữa, việc là có con yêu quái này nó dám đội lốt thần”.

“Được rồi, được rồi, ngươi hãy nói rõ sự tình cho ta nghe xem sao”, Ngọc Hoàng nói.

“Mong Ngọc Đế tìm ra thật giả!”, nói xong một vị Tôn hành giả cũng thuật lại một lượt. Ngọc Đế truyền chỉ cho gọi Lý Thiên Vương, bảo: “Lấy kính chiếu yêu ra soi xem đây ai là thật, ai là giả, giả sẽ giết, thật thì giữ”.

Thiên Vương liền lấy kính ra chiếu để Ngọc Đế và các vị Thần khác cùng xem. Trong gương đúng là hình của hai Tôn Ngộ Không, đầu đội kim cô, mặc áo giống hệt nhau. Ngọc Đế không phân biệt được, đuổi cả hai ra ngoài điện. Đại Thánh này cười mãn nguyện, Đại Thánh kia cũng cười đắc ý, cả hai chạy ra khỏi cổng thiên đình, cùng đi về hướng Tây Phương và nói: “Ta và ngươi cùng đi gặp Phật Tổ, cùng đi gặp Phật Tổ!”.

Ảnh chụp phim Tây Du Ký 1986.

Thì ra trong đó đã có huyền cơ

Kính chiếu yêu không phân biệt được Ngộ Không thật, giả, ở đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do Ngộ Không thật đã không toàn tâm toàn ý đi theo Sư phụ nên mới làm cho Ngộ Không giả có cơ hội xuất hiện, như cách nói của người tu hành thì đây là “tự tâm sinh ma”, sinh mệnh xấu sinh ra từ một niệm chưa chính của kẻ tu hành. Vậy nên vị Mỹ Hầu thứ hai cũng không phải là yêu quái, vì không phải là yêu quái nên kính chiếu yêu không thể soi được ra.

Nguyên nhân nữa mà tác giả Vân Đàm Phong Khinh dựa vào thể ngộ cá nhân của mình đưa ra, là sinh mệnh Mĩ Hầu thứ hai đến từ một tầng rất cao, đến Bồ Tát cũng không biết nó được sinh ra từ đâu, kính chiếu yêu là báu vật trong tam giới, chỉ có thể soi rọi mọi thứ trong cảnh giới này, cho nên không thể soi được ra chân tướng con khỉ này.

Sự xuất hiện của Mỹ Hầu Vương thứ hai có ý nghĩ rất sâu sắc trong Tây Du Ký. Nó cho chúng ta thấy một đạo lý, là ngoài trời này còn có trời khác, trên tầng thứ này lại có tầng thứ khác, ngoài tam giới còn có các tầng Trời khác. Mục đích thực sự của chi tiết này rất thâm sâu, muốn nói cho mọi người biết Như Lai pháp chỉ là một trong những tiểu Pháp trong vũ trụ, còn có các Pháp lớn hơn mà con người chưa biết tới.

Đó chỉ là kiến giải của tác giả, nhưng nó cho thấy Tây Du Ký quả thật là một câu chuyện không hề tầm thường, mỗi một chi tiết, mỗi một nhân vật, mỗi một chương hồi lại ẩn chứa trong đó biết bao nội hàm thâm sâu của hành trình tu luyện siêu xuất thế gian của người tu hành.

Quỳnh Chi
Theo Secretchina

Từ Khóa: