Trong lịch sử có rất nhiều người giỏi về tướng thuật. Họ chỉ cần nhìn qua tướng mặt mà có thể đoán trước tương lai của người khác một cách vô cùng chuẩn xác. Vậy phải chăng, số mệnh của một người đã được định sẵn từ trước? 

Vào triều đại nhà Đường có một cao nhân tên là Viên Thiên Cang, người đời vẫn gọi ông là đệ nhất phong thủy của Trung Quốc. Viên Thiên Cang có một người con trai tên là Viên Khách Sư. Viên Khách Sư sau này cũng kế thừa sự nghiệp của cha mình, chuyên xem tướng cho người khác. Những lời tiên đoán của ông về tương lai của một người đều vô cùng linh nghiệm và chuẩn xác.

Vào năm Hiển Khánh dưới thời Hoàng đế Đường Cao Tông, Viên Khách Sư nhờ có tài về tướng thuật và văn chương nên đã được ở bên để phò tá Hoàng đế. Một hôm, Hoàng đế Đường Cao Tông cho một con chuột vào trong chiếc hộp bằng bạc rồi bảo mấy vị quan viên và một số thầy tướng đoán xem bên trong có gì.

Những vị thầy tướng này đều nói rằng ở bên trong chiếc hộp ấy có một con chuột. Nhưng Viên Khách Sư lại nói rằng: “Ở bên trong chiếc hộp đúng là chuột. Nhưng lúc Hoàng đế bỏ vào thì là một con, khi lấy ra lại là bốn con.”

Khi Hoàng đế mở hộp ra, quả nhiên ở bên trong có bốn con chuột. Nguyên lai là con chuột kia đã sinh ra ba con chuột con, vì vậy mà tất cả là bốn con.

(Ảnh minh họa/Nguồn: Sưu tầm)
(Ảnh minh họa/Nguồn: Sưu tầm)

Về sau, Viên Khách Sư có dịp cùng với một vị thư sinh qua sông. Lúc lên thuyền, ông nhìn khí sắc của tất cả mọi người trên thuyền một lượt rồi nói với bạn đồng hành rằng: “Đừng đi vội!”

Thế là hai người lại dắt nhau lên bờ. Khi người bạn còn không hiểu gì thì Viên Khách Sư nói nhỏ rằng: “Ta nhìn mấy chục người trên thuyền, dưới mũi của họ đều có khí đen, nên không lâu nữa họ sẽ gặp đại nạn. Nếu đã biết trước rồi thì hà tất gì chúng ta phải đi cùng?”

Một lát sau, khi thuyền chưa rời đi thì có một vị khách nam, thần sắc sáng ngời và cao quý khác người thường đi đến, một chân bị tật, mang theo hành lý, đang vội vã dắt con lừa lên thuyền. Viên Khách Sư nhìn thấy người này lên thuyền thì nói với bạn đồng hành: “Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Có quý nhân ở trên thuyền, không cần phải lo lắng!”

Sau khi họ lên thuyền thì thuyền rời bến. Lúc đến giữa dòng thì gió lớn và sóng cuộn dâng dữ dội. Mặc dù tình huống vô cùng nguy hiểm, ai cũng đều sợ hãi nhưng cuối cùng tất cả đều bình an qua sông. Viên Khách Sư đến hỏi người đàn ông cưỡi lừa đó thì mới biết ông chính là Lâu Sư Đức.

Về sau này, Lâu Sư Đức đảm nhiệm chức quan Nạp Ngôn, tiếp quản tỉnh Môn Hạ. Sau đó, Lâu Sư Đức lại trở thành tể tướng, một trong ba người đảm nhận trọng trách quan trọng, nắm quyền hành trong triều đình bấy giờ.

Viên Khách Sư thực sự có tài dự đoán chuẩn xác phi thường. Ông không chỉ đoán trước được đại nạn sắp xảy đến qua việc xem tướng của những vị khách trên thuyền, mà ông còn biết được Lâu Sư Đức là người có mệnh lớn, đức lớn, chấm dứt được tai ương. Chính vì có mệnh lớn, đức lớn mà sau này Lâu Sư Đức đã trở thành vị tể tướng được người đời kính trọng.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: