Nước trên nguồn đã kiệt
Nước giữa dòng bơ vơ
Con đò không còn bến
Du khách ơi, còn chờ?

nuoc 1

Chập chờn ra bến vắng
Quẩy hai thùng nước không
Trở vai, sao quá nặng
Hổn hển nhìn tháng năm

nuoc 2

Tiếng gọi đò văng vẳng
Sông Lấp, nước còn trôi?
Bờ ấu thơ chạm khẽ
Nào bên lở, bên bồi?

nuoc 3

Tiếng gọi đò đưa nôi
Ngọn nam nồm rười rượi
Thoáng cha mẹ cấy cày,
Thoáng tuổi thơ nông nổi
Thoáng cơn mưa không tuổi
Gieo hạt ngọc sông xanh

nuoc 4

Ta tắm sông quên suối
Ta đến biển quên sông
Ai ngờ sông đã cạn
Nước đi rồi đò ơi…

nuoc 5

La Vinh