Lên Yên Tử gặp Phật
Sương không cho rõ người 
Nắng bụi trần rũ sạch
Mây hoa sen giữa trời  

Xuống núi về với đời 
Tâm sóng yên biển lặng
Những khổ đau cay đắng
Bỗng ngọt ngào trên môi

Ngày mai linh hồn người 
An nhiên cùng vời vợi 
Những mùa vui không tuổi 
Nở hoa vào muôn nơi 

Những mềm lòng đắm đuối 
Xanh vào trúc vào thông
Lẫn tiếng ve trôi suối
Nước chảy vào hư không 

Ngày nao trở lại trời 
Trong lòng mang cõi Phật
Gieo niềm vui chân thật
Trên cánh đồng mây trôi...

Clip ý nghĩa: Ca khúc Tỉnh Mộng:

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Từ Khóa: