Rời tuổi thơ yêu dấu
Bước chân trai vào đời,
Bỏ một thói quen xấu
Gái nhà lành ngoan hơn.

Thêm cửa nhà, xe cộ
Khổ sức cùng lao tâm,
Mới có gia đình nhỏ
Bớt một phần tự do.

Mỗi khi người ta cho
Mất đi về cùng được,
Trồng cây đức đời trước
Ngàn năm sau phước lành.

Thì ra, mất là được
Trong mênh mang vô thường
Ai hay được là mất
Sống đẹp đời bỏ buông…

Clip ý nghĩa: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__