Được voi chưa chắc đã có tiên
Hạnh phúc phải đâu bởi lắm tiền
Trời chẳng vị ai chia tất cả
Giàu nghèo, sướng khổ hoặc bình yên...

Duyên đến duyên đi định sẵn rồi
Chỉ cần tâm thiện sẽ an vui
Lợi danh thoảng nhẹ như mây khói
Tự tại thong dong với nụ cười

Clip hay: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__