Tôi cầu mong hoa phượng đừng nở vội
Để không có ngày phải xa các em tôi
Trống mùa thi ơi xin đừng giục giã
Để tuổi học trò còn mãi những ngày vui...!

Clip hay: Hãy trở về với mẹ thôi em, mâm cơm chiều còn chừa đôi bát đũa…

videoinfo__video3.dkn.tv||675e7dbae__