Dạo chơi tưởng một đôi ngày
Phù du mộng ảo đắm say mấy đời
Trong vòng chìm nổi khóc cười
Lênh đênh như sóng ngoài khơi mịt mù

Niềm vui thiếu nỗi đau thừa
Trầm luân bể khổ mãi chưa thấy bờ
Chợt hồi chuông gõ tỉnh mơ
Ngàn năm mòn mỏi ngóng chờ là đây

Chợt hồi chuông gõ tỉnh mơ, ngàn năm mòn mỏi ngóng chờ là đây (Ảnh: picgra.com)

Đắc Đại Pháp thoát ngục đày
Thấy niềm vui… thấy tương lai sáng ngời
Vui trong khổ… khổ mà vui
Nhân tâm hướng thiện người người hồi thăng

Nhân sinh… dài ngắn bao năm?
Cơ duyên vạn cổ một lần này thôi!

Nhân sinh .. dài ngắn bao năm? Cơ duyên vạn cổ một lần này thôi! (Ảnh: Pinterest)

Kim Thoa