Cách trở bao năm nay trở về,
Rộn ràng ký ức chuỗi dài thê,
Xa nghe vạn kiếp chìm lưu lạc,
Lay chuyển tâm can giữa vô thường.

Phật Pháp đèn soi chỉ dẫn lối.
Dòng đời hư ảo vốn vô minh,
Cổ nhân lưu dấu trên hang động,
Diễn nghĩa quảng khai lắng tâm bình.

Cổ nhân lưu dấu trên hang động, diễn nghĩa quảng khai lắng tâm bình. (Ảnh: Pikony.com)

Lữ khách ngoài kia nắng trải thềm,
Núi cao rừng thẳm chốn thâm nghiêm,
Tấm lòng kính ngưỡng soi vạn cổ…
Gập ghềnh đời đạo nguyện an nhiên.

Quá khứ hiện tại giữa ánh mai,
Lưng chừng vách núi cảnh thiên thai,
Chẳng tưởng dài lâu nơi cảnh giới,
Đoạn trừ phiền não nặng bờ vai.

Chẳng tưởng dài lâu nơi cảnh giới, đoạn trừ phiền não nặng bờ vai. (Ảnh: Pinterest)

Phố thị động thiêng chẳng phải hai,
Qui về một mối chặng đường dài,
Đúng sai phân biệt luôn phía trước,
Rõ thấu buộc ràng lúc thái lai.

Duyên thay lữ khách dừng chân lại,
Khoảnh khắc tĩnh tâm cố giải bày,
Nghìn thu trở giấc hương trầm lắng,
Cứu vớt hồn ai giữa chốn này…

Minh Đạo