Hoàng hôn trời đất đơn côi
Chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa
Tịch liêu buồn gọi trăng tà
Tiếng xưa trầm giọng sơn hà bể dâu

Tịch liêu buồn gọi trăng tà, tiếng xưa trầm giọng sơn hà bể dâu (Ảnh: Pinterest)

Mộng chênh vênh sóng giang đầu
Người đi mộ khúc tình sầu thu ca
Thuyền đi bến đỗ mưa sa
Tình qua cõi mộng ai kèm điếu văn

Mộng chênh vênh sóng giang đầu, người đi mộ khúc tình sầu thu ca (Ảnh: Picgra)

Mặc Nhiên