Thơ bé, có mỗi trái tim
Lớn lên, ba nổi bảy chìm, bể dâu
Nỗi đau tích góp nỗi đau
Danh, Lợi, Tình đổi bạc đầu chúng sinh.

Thơ bé, có mỗi trái tim (Ảnh: pinterest.com)

Trăm năm, tay trắng, một mình
Tâm xưa đã mất, Sắc hình là Không
Ôi mênh mông! Hỡi mênh mông!
Con về lối cũ, lọt lòng Mẹ ru..

Ôi mênh mông! Hỡi mênh mông! Con về lối cũ, lọt lòng Mẹ ru.. (Ảnh: dulichmocchau.com)

Anh Vũ

Từ Khóa: