Một dải làng xanh phía ngoài đê
Quanh năm nghe sông Hồng sóng hát
Lối nhỏ in dấu mảnh sành mảnh bát
Từ bao đời còn đến hôm nay.

Một dải làng – những lò gốm khói bay
Như sương phủ lại như mây ùa tới,
Trăng bơi trên sông, trăng vàng trên mái
Trăng tròn đầy bát mới sáng màu men.

Lối nhỏ in dấu mảnh sành mảnh bát, từ bao đời còn đến hôm nay. (Nguồn ảnh: freshoom.net)

Nét hoa văn từ tay mẹ, tay em
Rực rỡ lại một thời xa tàn úa,
Tròn trĩnh lại những gì méo mó
Trong tiếng làng hối hả tiếng bàn xoay.

Sóng sánh đầy niềm vui hôm nay
Bát nước chè xanh đón từ tay mẹ
Làng Bát Tràng ai cũng đều làm thợ
Gốm ra lò, lửa ấm những bàn tay.

Nét hoa văn từ tay mẹ, tay em, rực rỡ lại một thời xa tàn úa… (Nguồn ảnh: dothocungbattrang.com)

Mỹ Hạnh