Chiều nghe suối nhạc đâu đây
Làm cho nước ngọc rơi đầy đáy sâu
Buồm ai xuôi ngược bể dâu
Cho hồng phai sắc trên đầu nắng thu

Chiều nghe suối nhạc đâu đây, làm cho nước ngọc rơi đầy đáy sâu (Ảnh: Pinterest)

Ngựa chùn chân ,đất hoang du
Đài gương ánh Nguyệt xa mù hiện ra
Mây bồng tưởng đó là hoa
Xuồng trôi bến hạ là đà khúc quanh

Ngựa chùn chân ,đất hoang du, đài gương ánh Nguyệt xa mù hiện ra (Ảnh: Flickr)

Hoàng hôn sợi nắng mong manh
Tình xưa len lỏi dỗ dành giấc khuya
Mặt trời mọc núi bên kia
Mặt em san sát còn tia lửa hờn.

Bạch Vân Nam