Hạnh phúc tìm ở nơi nào
Miền trung, miền bắc hay vào miền nam?
Hạnh phúc ở cõi xa xăm
Đang ngồi đằng trước hay nằm ở bên?

Hạnh phúc ngất ngưởng uy quyền
Hạnh phúc ăm ắp túi tiền sâu nông?
Hạnh phúc vợ vợ chồng chồng
Hạnh phúc cháu cháu con con muôn đời?

Hạnh phúc tìm ở nơi nào, miền trung, miền bắc hay vào miền nam? (Ảnh: traveltimes.vn)

Hạnh phúc thức ở nước ngoài
Hạnh phúc từng ngủ xứ đoài xứ đông?
Hạnh phúc đời được hanh thông
Hạnh phúc nở những cánh đồng đầy hoa?

Hạnh phúc yên ổn mái nhà
Hạnh phúc cười với vào ra một người?
Hạnh phúc cùng bạn ngồi chơi
Hạnh phúc lùa gió đủ phơi nỗi buồn?

Hạnh phúc yên ổn mái nhà, hạnh phúc cười với vào ra một người? (Ảnh: wanderlusttips.com)

Hạnh phúc tròn mắt chuồn chuồn
Mỏng tang bỗng hóa cánh buồm bao la?
Mong manh hạnh phúc bên ta
Chân trời hạnh phúc chốn xa khó tìm?

Cho hay hạnh phúc trong tâm
Chỉ cần biết đủ là thành an vui
Ngự trên cao chín tầng trời
Dẫu đang trọ giữa kiếp người trầm luân!

Thy Vinh

Xem thêm: